Често задавани въпроси

Обикновено фермерите питат:

Защо „Slavyanka UAS“ е с два барабана и образува „вакуумен ефект“?
При контакта на овършаващия барабан с класовете зърната могат да паднат гравитачно, особено когато влажността на зърното е ниска или заради сортови особености (напр. безосилеста пшеница). Барабанът за въздух не позволява зърното да падне и го вкарва в шнека. Освен това спомага за прибиране на всички братя и дребни семена на върха на класа, както и при жътва на полегнали посеви.


Защо хедерът е с верижно задвижване и постоянни обороти на барабана?
Верижното задвижване и постоянните обороти на двата барабана на хедера „Slavyanka UAS“ спомагат за по-добро прибиране на реколтата дори при ниска скорост на движение на комбайна, както и за по-добра надежност на хедера. При жътва с „Slavyanka UAS“ на хедера не е нужна висока скорост на движение комбайна, за да работи, например - жъне се с 2 км, 5 км или 9 км/ч и оборотите на двата барабана са постоянни. т.е. оборотите на двата барабана не зависят от скоростта на движение на комбайна.

Защо на гърба на корпуса на „Slavyanka UAS“ има мрежи, а не е изцяло затворен корпуса?
Мрежите на гърба на корпуса са мрежи от които излиза въздух, както се вижда от по-горната схема с конструкцията.

Мога ли да вляза много рано сутринта и да остана до късно вечерта да жъна с „Slavyanka UAS“?
При жътва с „Slavyanka UAS“ влажността на стъблата на жънатите култури не играят роля в прибирането на зърното, защото хедера прибира зърното, без да влизат растителните остатъци в комбайна и може да се започне жътва с няколко часа по-рано от обикновено.

Мога ли да използвам „Slavyanka UAS“ на роторни комбайни само или става и за сламотръсни?
„Slavyanka UAS“ работи отлично, както на роторни, така и на сламотръсни комбайни.

При каква влажност на зърното мога да жъна с „Slavyanka UAS“?
„Slavyanka UAS“ мoже да прибира, както зърно с нормална влажност, така и зърно с висока влажност.

На колко хектара трябва да сменя гребените на барабаните на „Slavyanka UAS“?
„Slavyanka UAS“ има монтирани 9 реда овършаващи гребени на овършаващия барабан (участващ в процеса на прибирането) и 6 реда гребени на барабана за въздух (барабан, който прави въздуха необходим за вакуумния ефект, но нямащ пряк допир до класовете.
Гребените на двата барабана са неизносващи и не се сменят, дори при контакт с камъни не се чупят, а само се огъват.

Какви тогава части се сменят на „Slavyanka UAS“?
При правилна експлоатация и гресиране на определените точки след определени часове работа, нищо не се сменя до 10 г, освен веригите на всеки 1 000 хектара. След 10 г се сменят 6 лагера (2 лагера на малкия барабан, 2 лагера на големия и 2 лагера на шнека).

Получават ли се вибрации на барабаните на „Slavyanka UAS“?
Конструкцията на барабаните е проектирана по такъв начин, че след настройка и балансиране във фабриката, барабаните не вибрират при нормални работни условия.

Какво се получава ако влезе чужд елемент „Slavyanka UAS“?
Първо, има защита (приплъзващ съединител с феродо дискове), който предотвратяват повреда. След това се получава известия от контролно табло. Чуждият елемент дали ще бъде камък, железен или друг тип застава в корпуса или между двата барабана и трябва да се извади. Няма случай в практиката при които чужд елемент влиза в комбайна.

Колко хектара може да ожъне за един работен ден 7 m хедер „Slavyanka UAS“?
Много е относително, защото зависи например от някои фактори, като например, размера и наклона на полетата, дали има полегнали посеви, транспорта при извозването на зърното в стопанството, работното време и др, но да кажем 50 хектара спокойно може да бъдат ожънати за един работен ден с 7 м „Slavyanka UAS“.

© 2018 - 2024 Всички права запазени