Все повече земеделци избират "Славянка УАС"

  • 15/07/2020 21:37
1 2 3 4 5

Фермери, които започват да прилагат технологията No-Till, виждат предимствата на „Славянка УАС“ в запазването на влагата от растителните остатъци след жътва с хедера.

Хедерът прибира зърното от класовете, като стърнището е оставено високо в сравнение с конвенционалния хедер, който жъне ниско долу.
Температура на почвата през горещините във високото стърнище е с 10 и повече градуса по-ниска в сравнение с ниското стърнище. Високите остатъци пазят сянка и по този начин не позволяват на влагата да се изпари бързо, а при паднал валеж я запазват дълго време. При силен вятър не се получава бързо изпарение на влагата и ерозия на почвата. Също така през зимата снеговете се задържат и са равномерно разпределени на полето. Земеделци, които използват стрипер хедер „Славянка УАС“ спестяват разходи от гориво, поддръжка на комбайна и други. Освен това прибират зърното от полето два пъти по-бързо. Колкото по-бързо се прибере реколтата, толкова по-малки ще са загубите на зърно от падането на влажността в процеса на прибирането.

Защо стрипер хедерът е с два барабана и образува „вакуумен ефект“?
При контакта на овършаващия барабан с класовете зърната могат да паднат гравитачно особено, когато влажността на зърното е ниска и от сортови особености (безосилеста пшеница). Битер барабанът не позволява зърното да падне и го вкарва в шнека. Освен това спомага за прибиране на всички братя и дребни семена на върха на класа при полегнали посеви.

Защо е с верижно задвижване и постоянни обороти?
Това се прави за по-добро прибиране и при ниска скорост, за по-добра здравина, предпазване от пожар и добра работа при полегнали посеви и заплевелени полета. Въпрос на технология е дали веднага след жътва ще се направи обработка, ще се остави стърнището до пролетта или незабавно ще се засее втора култура или междинна покривна култура.

© 2018 - 2024 Всички права запазени