Започна жътвата със Стрипер Хедер "Славянка УАС" в област Монтана и Враца

  • 22/06/2019 12:16
1 2 3

Стрипер Хедер "Славянка УАС" 7 m, успешно започна жътва на пшеница сорт Авеню при влажност на зърното 19%. Хедерът работи с комбайн New Holland CR-90-90 при скорост 9-10,5 км/ч. Комбайнът работи без сечка, като сламата не влиза в комбайна. Роторите на хедера поддържат постоянни обороти независимо от скоростта на комбайна, а задвижването е верижно.

© 2018 - 2024 Всички права запазени