Започна жътвата със стрипер хедер "Славянка УАС" в област Русе

  • 26/06/2022 15:00

Стрипер Хедер "Славянка УАС" 7 m, успешно започна жътва на пшеница  при влажност на зърното 14%. Хедерът работи с комбайн John Deere W660i HM при скорост 9-10 км/ч.

© 2018 - 2024 Всички права запазени